Warning: Illegal string offset '_id' in /wp-content/plugins/themler-core/shortcodes/shortcodes-helper.php on line 128

Warning: Illegal string offset '_id' in /wp-content/plugins/themler-core/shortcodes/shortcodes-helper.php on line 128

Devolutions Server

Repozytorium z własnym hostingiem dla Remote Desktop Manager i Password Vault Manager

Devolutions Server jest to repozytorium z własnym hostingiem służący do magazynowania i dzielenia się ustawieniami zdalnego połączenia, listami uwierzytelniającymi, wirtualnymi maszynami i innymi wrażliwych informacjami. Użycie go w kombinacji z klientami Remote Desktop Manger i/lub Password Vault Manager pozwala na rozszerzenie możliwości w tworzeniu najwyższej klasy systemów do przechowywania danych przedsiębiorstwa. Minimalne wymagania systemowe:
- Microsoft .Net Framework 4.5.2
- dla systemów operacyjnych, prosimy o odwołanie się do wymagań dla .Net Framework jako siły napędowej wymagań dla naszej aplikacji 
- powyżej 500 MB wolnej przestrzeni na dysku twardym Największą zaletą jest oferowanie pełnej integracji AD, podczas gdy użytkownik prosi o dostęp o pozwolenie dostępu na podstawie jego członkowstwa w specyficznej grupie AD. To sprawia, że zarządzanie użytkownikami staje się jeszcze łatwiejszym zadaniem. Aby mieć dostęp do repozytorium należy absolutnie być klientem Remote Desktop Manager i/lub Password Vault Manager.

Aby dowiedzieć się więcej na temat instalacji i konfiguracji oprogramowania należy kliknąć tutaj. Więcej informacji o oprogramowaniu i jego cechach znajduje się na stronie producenta.