Remote Desktop Manger Jump
Pobierz Zakup

Remote Desktop Manager Jump

pozwala łatwo nawiązywać połączenia

Prosty i łatwy sposób zarządzania wszystkimi sesjami w jednym miejscu

RDM Jump jest prostym i łatwym sposobem, aby zarządzać wszystkimi sesjami za pomocą jednego źródła danych (zarówno jump hosta jak i wewnętrznego urządzenia). Raz skonfigurowany program łatwo nawiązuje połączenie Jump i automatycznie uruchamia RDP dla jump hosta oraz otwiera RDP na wewnęrznej maszynie. Dodatkowo zapisuje dane o ostatnio otwartych sesjach. Remote Desktop Manager Jump jest produktem, który łączy zdalny hosting, często nazywany Jump Box lub Service Host, który z kolei jest używany do połączenia innych hostów. To może zostać porównane do RD Gateway od firmy Microsoft lub nawet rozmiaru portu przekierowującego SSH. Wymagania systemowe: Klient Windowsmac Jump Host - tylko dla systemu WIndows (pierszy krok w używaniu protokołu Remote Desktop) Zasada działania: Kanał RDP jest ponadto używany do komunikowania się z instancjami Remote Desktop Manager lub z RDM Agent działającym na Service Host. Polecenia wysyłane są bezpiecznie poprzez kanał RDP i wykonywane na Service Host. To może być uruchomienie skryptu, otwarcie zdalnej sesji każdego typu, w rzeczywistości nawet uruchomienie klienta VPN na Service Host, aby włączyć zdalną sesję.

Istnieją dwa scenariusze, które są planowane: 1. Dostęp do chronionego połączenia przez pojedynczy host. To pozwala na ostrą politykę zapory sieciowej, czyli umożliwia nawiązanie połączenia tylko ze specyficznych adresów IP i z kolei udziela dostępu wszystkim hostom, które są dostępne dla Jump Box.

Remote Desktop Manger Jump

2. Obejście ograniczeń niektórych klientów VPN sprawia, że niemożliwe jest jednoczesne używanie ich na tej samej stacji roboczej. W takim przypadku można mieć wele wirtualnych maszyn, gdzie każda pracuje na pojedynczym kliencie VPN. Takie użycie wirtualnej maszyny jako jump box pozwala na podłączenie wirtualnej maszyny, uruchomienie klienta VPN a potem zdalnej sesji.

Remote Desktop Manger Jump - działanie

Więcej informacji o konfiguracji i instalacji oprogramowania znajduje się tutaj.