Remote Desktop Manager
Pobierz Zakup

Remote Desktop Manager

Zarządzanie zdalnymi połączeniami, dostępem do sieci, haseł i uprawnień

Wsparcie dla administratorów oraz pracowniów IT

Remote Desktop Manager jest  to program służący do zarządzania zdalnymi połączenia, dostępem do sieci, haseł i uprawnień. Jest to doskonałe narzędze wspierające pracę administratorów i pracowników IT. Program pozwala scentralizować i zarządzać wszystkimi zdalnymi narzędziami i protokołami, dzięki czemu tworzona jest prosta w użytkowaniu platforma. Dzięki prostemu interfejsowi użytkownika w Remote Desktop Manager, możliwe jest centralne zarządzanie zdalnymi połączeniami. Bezpieczeństwo, szybkość i produktywność w pracy zostaje osiągnięta za pomocą tego narzędzia. Praca w grupie jest bardzo łatwa do osiągnięcia. Remote Desktop Manager umożliwia na dodawanie, edytowanie, oraganizowanie, kasowanie i zarządzanie wszystkimi zdalnymi połączeniami.  Można kontrolować różne serwery, maszyny lub dowolne inne urządzenia z pomocą jednego kliknięcia, oraz szybko przełączać się między sesjami. Rozwiązania w oprogramowaniu przynoszące wiele korzyści to: Zintegrowanie wszystkich rodzajów połączeń - Zabezpieczenie przechowywania wrażliwych danych - Centralizowanie informacji - Praca zespołowa, współdzielenie sesji - Dziennik połączeń (monitorowanie, weryfikacja) - Uproszczony interfejs

Minimalne wymagania systemowe: - Windows 8, 8.1 and 10 - Windows Server 2012 i 2012 R2 - Microsoft .Net Framework 4.0 - procesor 800Mhz  - 512MB pamięci RAM - rozdzielczość ekranu1024 x 768  - powyżej 200 MB wolnego miejsca na dysku twardym

Cechy oprogramowania

Remote Desktop Manager

Zarządzanie hasłami

- Zapis i zarządzanie wszystkimi hasłami - Dane wejściowe logowania i automatyczne logowanie wszędzie - Import i integracja istniejących managerów haseł, takich jak KeePass i wiele innych

Ochrona danych

- Ochrona organizacji poprzez najlepszy algorytm szyfrujący -Generowanie mocnych haseł i identyfikacja słabych haseł - Tworzenie unikalnych haseł

InterFejs & Organizacja

- Intuicyjny interfejs dla wszystkich typów użytkowników - Prosty do wdrożenia, łatwy w użyciu i środowisku przedsiębiorstwa - Nie jest wymagane kompleksowe przeszkolenie

Zdalne połączenia

- Podłączenie różnych typów sesji, takich jak: RDP, SSH, Web VNC, Telnet, ICA/HDX, ARD, TEamViewer, LogMeln, i wiele innych - Wzrost produktywności wydajności o dodatkowe 60% - Bezpieczne połączenie do więcej niż 25 typów VPN

Zespołowe rozwiązanie

- Dzielenie i centralizacja wszystkich połączeń i haseł wśród organizacji - Dostęp do danych, nawet w trybie offline - Zarządzanie i zawężenie uprawnieniami dostępu użytkowników - Podgląd do ścieżek logowania, szczegóły zdalnych połączeń

Dokumenty & Informacja

Chronienie wrażliwych danych, takich jak: numery kart kredytowych, numery seryjne i konta bankowe - Gromadzenie, dzieenie i likowanie kontaktów i dokumentów - Tworzenie szablonów do uproszczenia zarządzania

Narzędzia zarządzania

- Zintegrowana konsola dla Citrix XenSerwer, VMware, Microsoft Terminal Server i Hyper-V - Wiele narzędzi takich jak: zdalne zamaknięcie, wzbudzanie po sieci i dziennik inwentaryzacji - Wykonywanie macro i plików skryptowych, takich jak: PowerShell, VBScript, skrypty SQL i wiele innych

Inne cechy

Wdrożenie za pomocą instalatora lub pliku w formacie.zip - Wspieranie modelu operacji na urządzeniach przenośnych - Rozszerzenie aplikacji z naszym SDK

Więcej informacji o cechach oprogramowania jest dostępne na stronie producenta. Aby dowiedzieć się więcej o konfiguracji i instalacji oprogramowania należy kliknąć tutaj.